Hem

Samarbete med

Mikael Söderqvist Åkeri

Leif Palmborg Åkeri

Vikingabud & transport AB

Stockholms Åkeri AB

Stena Recykling AB

Häggviks Transport AB

MÄSAB

Swerock

Wiklunds åkeri

Lujabetong AB


VÄLKOMMEN TILL RAK LOGISTIK AB

Utbildar i 

ADR  Grund Tank Klass 1 

YKB alla delkurser 

Arbete på väg 1,1 1,2 1,3 2,1


Även  

SÄKERHETSRÅDGIVARE i ADR 


Vi är ett litet företag så vi kan vara flexibla då det gäller tider och orter för kurser.


Vi följer de av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställda krav och anvisningar om hur utbildningen skall utföras.


Vi följer Transportstyrelsen krav på utbildningplan och genomförande.


Vi är certifierade säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Behöver Ni en säkerhetsrådgivare kan Ni kontakta Oss.


Kurslokaler

Kranvägen 2 Upplands-Väsby.Roland Karlsson

070-5460119

Mail

info@raklogistik.se