Hem

Samarbete med

Mikael Söderqvist Åkeri

Tank konsult

Leif Palmborg Åkeri

Stockholms Åkeri

Stena Recykling

Häggviks Transport AB

MÄSAB

Swerock


VÄLKOMMEN TILL RAK LOGISTIK AB

ADR UTBILDARE

SÄKERHETSRÅDGIVARE

YKB Utbildningar


Vi är ett litet företag så vi kan vara flexibla då det gäller tider och orter för kurser.


Vi kan erbjuda ny och repetitionsutbildning i  ADR-klasserna styckegods och Tank. Vi kan ge utbildning för den så kallade "avsändarutbildning 1.3".


Vi följer de av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställda krav och anvisningar om hur utbildningen skall utföras


Vi är certifierade säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Behöver Ni en säkerhetsrådgivare kan Ni kontakta Oss.


Kurslokal Kranvägen 2 Upplands-Väsby.

Roland Karlsson

070-5460119

Mail

info@raklogistik.se